Погляди М. С. Грушевського на місце та роль армії в національному державотворенні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 грудня 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 43-45
Abstract
Показано, що ставлення М. С. Грушевського до армії, розуміння її місця і ролі у становленні демократичної держави заслуговують на особливу увагу, оскільки є повчальними для сучасних українських політиків, які повинні чітко усвідомлювати необхідність розбудови боєздатних збройних сил здатних захистити незалежність і відстояти територіальну цілісність нашої держави, стати гарантом її самостійного розвитку.
It is shown that the attitude of M. S. Grushevsky to the army, understanding of its place and role in the formation of a democratic state deserve special attention.
Показано, что отношение М. С. Грушевского к армии, понимание ее места и роли в становлении демократического государства заслуживают особого внимания.
Description
Логвиненко, Є. С. Погляди М.С. Грушевського на місце та роль армії в національному державотворенні / Є. С. Логвиненко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. Місія Європейського Союзу. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 43-45.
Keywords
національне державотворення, армія, національна безпека, Грушевський М. С., Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
Citation