Погляди М. С. Грушевського на місце та роль армії в національному державотворенні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 грудня 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 43-45

Анотація

Показано, що ставлення М. С. Грушевського до армії, розуміння її місця і ролі у становленні демократичної держави заслуговують на особливу увагу, оскільки є повчальними для сучасних українських політиків, які повинні чітко усвідомлювати необхідність розбудови боєздатних збройних сил здатних захистити незалежність і відстояти територіальну цілісність нашої держави, стати гарантом її самостійного розвитку.
It is shown that the attitude of M. S. Grushevsky to the army, understanding of its place and role in the formation of a democratic state deserve special attention.
Показано, что отношение М. С. Грушевского к армии, понимание ее места и роли в становлении демократического государства заслуживают особого внимания.

Опис

Логвиненко, Є. С. Погляди М.С. Грушевського на місце та роль армії в національному державотворенні / Є. С. Логвиненко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. Місія Європейського Союзу. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 43-45.

Ключові слова

національне державотворення, армія, національна безпека, Грушевський М. С., Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации

Бібліографічний опис