Сутність та завдання взаємодії Національної поліції з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки та порядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 3, т. 1. - С. 146–150

Анотація

У статті розглянуто сутність та зміст взаємодії органів Національної поліції, органів місцевого самоврядування та громадських формувань з охорони громадського порядку, визначено найбільш дієві форми такої взаємодії, запропоновано шляхи вдосконалення її нормативно-правового регулювання.
The article discusses the essence and content of the interaction between the bodies of the National Police, local authorities and public formations on the protection of public order, identifies the most effective forms of such interaction, proposes ways to improve its legal regulation.
В статье рассмотрены сущность и содержание взаимодействия органов Национальной полиции, органов местного самоуправления и общественных объединений по охране общественного порядка, определены наиболее эффективные формы такого взаимодействия, предложены пути совершенствования ее нормативно-правового регулирования.

Опис

Завальний, М. В. Сутність та завдання взаємодії Національної поліції з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки та порядку / М. В. Завальний // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 3, т. 1. - С. 146–150.

Ключові слова

взаємодія, охорона громадського порядку, поліція, органи місцевого самоврядування, громадські формування, interaction, protection of public order, police, local authorities, public formations, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, полиция, охрана общественного порядка, взаимодействие, органы местного самоуправления, общественные формирования

Бібліографічний опис