Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 79-87

Анотація

Досліджено сутність та особливості функціонування адміністративних судів, визначено їх роль та місце в судовій системі України.
Essence and specific characteristics of functioning of administrative courts are researched, their role and place in the court system of Ukraine are considered.
Исследованы сущность и особенности функционирования административных судов, определены их роль и место в судебной системе Украины.

Опис

Кірєєв, Д. В. Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України / Д. В. Кірєєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 79-87.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, суд, court, адміністративний суд, административный суд, administrative court, юрисдикція, юрисдикция, jurisdiction

Бібліографічний опис