Phishing as a new information threat: a crime or mischief?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) (м. Кременчук, 4–5 груд. 2015 р.). – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2015. – C. 20-22

Анотація

У доповіді розглядається кіберзлочинність - одне з найскладніших негативних явищ, яке вимагає більш глибокого, всебічного та комплексного вивчення для забезпечення ефективної боротьби зі шахрайством у мережі Інтернет. Відзначено, необхідність серйозного опрацюваня законодавчої бази, яка не відповідає темпам кіберзлочинності, необхідність синхронізації міжнародного права, важливість підготовки професіоналів - слідчих та суддів до особливостей кіберзлочинів.
The report deals with the cybercrime – one of the most complex negative phenomena, which requires deeper, more integrated, comprehensive study for ensuring effective combating Internet fraud. It is noted that the necessity of serious elaboration of the legislative framework, which does not correspond to the pace of cybercrime, the need for synchronization of international law, the importance of training of professionals - investigators and judges to the peculiarities of cybercrime.
В докладе рассматривается киберпреступность - одно из самых сложных негативных явлений, которое требует более глубокого и комплексного всестороннего изучения для обеспечения эффективной борьбы с интернет-мошенничеством. Отмечается необходимость серьезной разработки законодательной базы, которая не соответствует темпам киберпреступности, необходимости синхронизации международного права, важности подготовки специалистов - следователей и судей к особенностям киберпреступности.

Опис

Bailov A. Phishing as a new information threat: a crime or mischief? / Bailov Anton, Pinkerton Ron, Wihelm Schwebel // Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) (м. Кременчук, 4–5 груд. 2015 р.). – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2015. – C. 20-22.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фишинг, фішинг, phishing, шахрайство в Інтернеті, мошенничество в Интернете, fraud in Internet, cybercrime, киберпреступность, кіберзлочинність

Бібліографічний опис