Особливості нормативно-правової регламентації структури Національної поліції України в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022.

Анотація

В статті розкрито особливості нормативно-правової регламентації структури Національної поліції України в умовах воєнного стану.
В статье раскрыты особенности нормативно правовой регламентации структуры Национальной полиции Украины в условиях военного положения.
The article reveals the features of the legal regulation of the structure of the National Police of Ukraine in the conditions of martial law.

Опис

Пчелін В. Б. Особливості нормативно-правової регламентації структури Національної поліції України в умовах воєнного стану / В. Б. Пчелін // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 109-112.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, структура поліції, структура полиции, police structure

Бібліографічний опис