Становище дитини в системі колективних відносин п’ятикласників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 81 - 84.

Анотація

Перехід до основної школи розглядається в психолого-педагогічних дослідженнях як складний період у розвитку молодших підлітків. У роботі представлений емпіричний аналіз становища дитини в системі колективних відносин п`ятикласників. Переход в основную школу рассматривается в психолого-педагогических исследованиях как сложный период в развитии младших подростков. В работе представлен эмпирический анализ положения ребенка в системе коллективных отношений пятиклассников. he transition to basic school is considered in psychological and pedagogical research as a difficult period in the development of younger adolescents. The paper presents an empirical analysis of the position of the child in the system of collective relations fifth graders.

Опис

Пономаренко Я. С. Становище дитини в системі колективних відносин п’ятикласників / Я. С. Пономаренко, Т. Д. Вавренюк // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 81 - 84.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, школа, молодші підлітки, дитина, п’ятикласники, младшие подростки, ребенок, пятиклассники, younger teenagers, child, fifth graders, school

Бібліографічний опис