Якісна характеристика вимог до своєчаснихі преспективних безпроводних телекомунікаційних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) . – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 168-170.

Анотація

Дослідження присвячене перспективам розвитку 4G і 5G мереж. Приділено увагу створенню технології 4,5G LTE Advanced Pro, розглянуто її особливості. Вказано, що повсюдне впровадження в Україні мереж 4G, 5G або 4,5G дозволить істотно підвищити якість надаваних споживачеві послуг. The following is dedicated to the prospects for the development of 4G and 5G networks. Respect was given to the creation of 4.5G LTE Advanced Pro technology, and its features were examined. It has been stated that 4G, 5G or 4.5G is used everywhere in Ukraine to allow for the exact increase in the quality of giving supportive services. Исследование посвящено перспективам развития 4G и 5G сетей. Уделено внимание созданию технологии 4,5G LTE Advanced Pro, рассмотрены ее особенности. Указано, что повсеместное внедрение в Украине сетей 4G, 5G или 4,5G позволит существенно повысить качество предоставляемых потребителю услуг.

Опис

Мелащенко, О. П. Якісна характеристика вимог до своєчаснихі преспективних безпроводних телекомунікаційних систем / Оксана Петрівна Мелащенко, Вікторія Євгеніївна Рог // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 168-170.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бездротові телекомунікаційні системи, wireless telecommunication systems, беспроводные телекоммуникационные системы

Бібліографічний опис