Розвиток договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С.148-151

Анотація

В тезах доповіді досліджується проблема розвитку договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. The theses of the report examine the problem of developing a contract for the procurement of goods, works and services for public funds. В тезисах доклада исследуется проблема развития договора закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.

Опис

Зайцев О. Л. Розвиток договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти / О.Л. Зайцев // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 148-151.

Ключові слова

договір, tender, договір закупівель, тендер, договор, contract, ,

Бібліографічний опис