Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 3. - С. 18-22

Анотація

У статті розглядається порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення, який укладається з наймачем на підставі ордера, що видається відповідно до рішення органу місцевого самоврядування за умови, що така особа має відповідний обсяг цивільної правоздатності та дієздатності.
This article describes order conclusion contract housing from the housing stock of social purpose. In the study the author concludes that the contract of social housing renting conclusion is with the renter pursuant to a warrant issued in accordance with the decision of the local government, provided that such person has the appropriate breadth of civil legal capacity and dispositive legal capacity.
В статье рассматривается порядок заключения договора найма жилья из жилого фонда социального назначения, который заключается с нанимателем на основании ордера, выдаваемого в соответствии с решением органа местного самоуправления при условии, что такое лицо имеет соответствующий объем гражданской правоспособности и дееспособности.

Опис

Ключові слова

житло, dwelling, жилье, житловий фонд соціального призначення, social housing stock, жилищный фонд социального назначения, договір найму житла, housing rental agreement, договор найма жилья, contract conclusion procedure, порядок заключения договора

Бібліографічний опис

Шишка, О. Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення / Олександр Шишка // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 3. - С. 18-22.