Features of the police forces reform in Georgia

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 22. – С. 92-94

Анотація

У статті проаналізовано процеси реформування органів внутрішніх справ в Грузії. Розглянуто особливості реформування поліцейських підрозділів в Грузії. Наголошено, що правоохоронна система покликана захищати права людини та надбання демократії цивілізованої держави. Обґрунтовано доцільність використання досвіду діяльності поліції Грузії в Україні.
The article analyzes the reform of internal affairs of Georgia and features of the police reform in Georgia. It is emphasized that the law enforcement system is designed to protect human rights and achievements of the democratic civilized state. It is stressed that foreign experience of police reform is very important to Ukraine, because the process of the law enforcement system reforms has begun. It is indicated that the law enforcement system in Ukraine certainly needs reforms, not cosmetic and fragmentary but comprehensive, systematic and thorough. The expediency of using the experience of Georgian police in Ukraine is determined.
В статье проанализированы процессы реформирования органов внутренних дел в Грузии. Рассмотрены особенности реформирования полицейских подразделений в Грузии. Отмечено, что правоохранительная система призвана защищать права человека и достижения демократии цивилизованного государства. Обоснована целесообразность использования опыта деятельности полиции Грузии в Украине.

Опис

Chumak, V. Features of the police forces reform in Georgia [Електронний ресурс] / Vladimir Chumak // Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне фахове видання. – 2015. – № 22. – С. 92-94. – Режим доступу:

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Грузія, Грузия, Georgia, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, поліція, полиция, police, реформування, reformation, реформирование, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел

Бібліографічний опис