Напрями протидії наркобізнесу на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. - № 4. – С. 3-7

Анотація

У науковій статті розглянуто напрями протидії норкобізнесу на сучасному етапі.
The directions o f anti-drug trafficking today are considered.
Рассмотрены направления противодействия наркобизнесу на современном этапе.

Опис

Сокуренко В. В. Напрями протидії наркобізнесу на сучасному етапі / Сокуренко Валерій Васильович // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. - № 4. – С. 3-7.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, наркотики, наркобізнес, наркоторгівля, протидія наркозлочинності, наркозлочинність, наркобизнес, наркоторговля, противодействие назаконному обороту наркотиков, наркопреступность, drugs, drug-related crime, drug crimes, counteraction of drug crimes

Бібліографічний опис