Питання надання правової допомоги в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 109-111

Анотація

Проаналізовано ключові питання надання безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану. Акцентовано гарантії держави щодо безоплатної правничої допомоги. Підкреслена необхідність розширення професійної безоплатної адвокатської допомоги.
The key issues of providing free legal aid under martial law are analyzed. State guarantees regarding free legal aid are emphasized. The need to expand professional free legal assistance is emphasized.
Проанализированы ключевые вопросы предоставления бесплатной правовой помощи в условиях военного положения. Акцентированы гарантии государства по безвозмездной юридической помощи. Подчеркнута необходимость расширения профессиональной безвозмездной адвокатской помощи.

Опис

Ключові слова

правнича допомога, правничі послуги, адвокатська допомога, безоплатна правова допомога, legal aid, legal services, lawyer's aid, free legal aid, правовая помощь, юридические услуги, адвокатская помощь, безвозмездная правовая помощь

Бібліографічний опис

Бандурка, С. С. Питання надання правової допомоги в умовах воєнного стану / Сергій Сергійович Бандурка // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 109-111.