Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти звільнення від відбування покарання з випробуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 114-121

Анотація

Порушено проблему звільнення від відбування покарання з випробуванням. Запропоновано шляхи вдосконалення діючого законодавства. Затронута проблема освобождения от отбывания наказания с испытанием. Внесены предложения по усовершенствованию действующего законодательства. Problem of releasing on parole is discussed. Proposals about legislation in force improvement are made.

Опис

Книженко, О. О. Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти звільнення від відбування покарання з випробуванням / О. О. Книженко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 114-121

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, звільнення від відбування покарання, освобождение от отбывания наказания

Бібліографічний опис