До питання вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно регламентації праці інвалідів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 102-106.

Анотація

Стаття присвячена вдосконаленню правового регулювання трудових відносин за участю інвалідів. Статья посвящена усовершенствованию правового регулирования трудовых отношений с участием инвалидов. The article is devoted to improving of legal regularship of labour relationships with invalids.

Опис

Мельник, К. Ю. До питання вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно регламентації праці інвалідів / К. Ю. Мельник // Право і Безпека. - 2008. - № 2, т. 7. - С. 102-106.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові відносини, трудовые отношения, інваліди, инвалиды, труд інвалідів, труд инвалидов, роботодавці, работодатели, work of the disabled, disabled people, labor relations, Трудовий кодекс України, Трудовой кодекс Украины

Бібліографічний опис