Окремі питання застосування чинного законодавства у сфері запобігання і протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9). - С. 221-224

Анотація

Розглянуто окремі питання застосування законодавства у сфері запобігання та протидії корупції. Запропоновано ґрунтовні висновки та пропозиції щодо тематики, яка розглядається.
In the scientific article addresses some questions of the law on preventing and combating corruption. The proposed solid conclusions and proposals on the subject in question.
Рассмотрены вопросы применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Предложены основательные выводы и предложения по рассматриваемой тематике.

Опис

Терницький, С. М. Окремі питання застосування чинного законодавства у сфері запобігання і протидії корупції / Терницький С. М. // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9). - С. 221-224.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, anti-corruption, противодействие коррупции, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис