Покарання в законодавстві Драконта: оцінки в історіографії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С.
Abstract
Показано традиційні та альтернативні оцінки законодавства Драконта в історіографії. З’ясовано, що головною метою першого афінського законодавства було припинення кровної помсти між аристократичними родами, поширення якої загрожувало стабільності поліса. Тому покаранням за вмисне та невмисне вбивство за законами Драконта було вигнання, а не смертна кара. Зроблено висновок, що законами Драконт запроваджував контроль держави над проявами кровної помсти, але повністю не ліквідував цей інститут.
Description
Логвиненко Є.С. Покарання в законодавстві Драконта: оцінки в історіографії /Є.С. Логвиненко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, покарання, вбивство, закони Драконта, афінське законодавство
Citation