Деякі аспекти запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 13-15

Анотація

Розглянуто заходи, які здійснює Національна поліція України, спрямовані на недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією серед особового складу. Зазначено, що корупції можна запобігти, як тільки кожний поліцейський відчує свою відповідальність за досягнення загальної мети створення вільного від корупції органу поліції.
Measures taken by the National Police of Ukraine aimed at preventing the commission of corruption or corruption-related offenses are considered. It is noted that corruption can be prevented as soon as each police officer feels responsible for achieving the common goal of creating a corruption-free police body.
Рассмотрены мероприятия, осуществляемые Национальной полицией Украины, направленные на недопущение совершения коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией среди личного состава. Отмечено, что коррупцию можно предотвратить, как только каждый полицейский почувствует свою ответственность за достижение общей цели создания свободного от коррупции органа полиции.

Опис

Швець, Д. В. Деякі аспекти запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції / Дмитро Володимирович Швець // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 13-15.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, корупція, коррупция, corruption, запобігання корупції, предотвращение коррупции, prevention of corruption, поліцейські, полицейские, police officers

Бібліографічний опис