Окремі питання розслідування та кваліфікації умисних убивств, скоєних за умов «неочевидності»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) . – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 318

Анотація

У тезах доповіді розкрито окремі питання розслідування та кваліфікації умисних убивств, скоєних за умов «неочевидності».
In the theses of the report, certain issues of investigation and qualification of premeditated murders committed in the conditions of "non-obviousness" are disclosed.
В тезисах доклада раскрыты отдельные вопросы расследования и квалификации умышленных убийств, совершенных в условиях «неочевидности».

Опис

Шевелев, К. Є. Окремі питання розслідування та кваліфікації умисних убивств, скоєних за умов «неочевидності» / Костянтин Євгенович Шевелев // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 318.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кваліфікація злочинів, умисне вбивство, murder, квалификация преступлений, умышленное убийство, qualification of crimes, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, вбивства за умов «неочевидності», розслідування злочинів, расследование преступлений

Бібліографічний опис