Взаємодія Національної поліції із громадскістю та органами державної влади: міжнародний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 49 - 51.

Анотація

В статті зазначається, що процеси взаємодії Національної поліції з громадськістю та органами державної влади в Україні, потребують розроблення законодавчо врегульованих механізмів реалізації, в яких слід враховувати зарубіжний досвід, практика якого ґрунтується, на тому, що поліція досить рідко може комплексно вирішувати проблеми безпеки у громаді, покладаючись лише на власні сили. В статье отмечается, что процессы взаимодействия Национальной полиции с общественностью и органами государственной власти в Украине нуждаются в разработке законодательно урегулированных механизмов реализации, в которых следует учитывать зарубежный опыт, практика которого основывается, на том, что полиция довольно редко может комплексно решать проблемы безопасности в обществе, полагаясь только на собственные силы. The article notes that the processes of interaction between the National Police and the public and public authorities in Ukraine require the development of legally regulated implementation mechanisms, which should take into account foreign experience, the practice of which is based on the fact that the police can rarely solve community security problems, relying only on their own strength.

Опис

Клочко А. М. Взаємодія Національної поліції із громадскістю та органами державної влади: міжнародний досвід / А. М. Клочко // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 49 - 51.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, взаємодія з громадскістю, органи державної влади, взаимодействие с общественностью, органы государственной власти, interaction with the public, public authorities, взаємодія з населенням, interaction with the population, взаимодействие с населением

Бібліографічний опис