Правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 157 - 159.

Анотація

В статті розкриваються правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. В статье раскрываются правовые основания проведения негласных следственных (розыскных) действий в уголовном производстве. The article reveals the legal grounds for conducting covert investigative (investigative) actions in criminal proceedings.

Опис

Пчолкін В. Д., Федосова О. В. Правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні / В. Д. Пчолкін, О. В. Федосова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 157 - 159.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Криминальное право, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, негласні слідчі (розшукові) дії, негласные следственные (розыскные) действия, covert investigative (search) actions, юридичні підстави, legal grounds, юридические основания

Бібліографічний опис