Довіра як основоположний принцип взаємодії органів внутрішніх справ із структурами громадянського суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 891–895

Анотація

Порушуються проблеми взаємодії міліції з населенням, де основним критерієм ефективності співпраці визначається довіра громадян до органів внутрішніх справ.
The problems of interaction law enforcement bodies where the main criterion efficiency of cooperation determined trust of citizens to law enforcement bodies are considered.
Рассматриваются проблемы взаимодействия милиции с населением, где основным критерием эффективности сотрудничества определяется доверие граждан с органами внутренних дел.

Опис

Торкайло, Ю. С. Довіра як основоположний принцип взаємодії органів внутрішніх справ із структурами громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Ю. С. Торкайло // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 891–895. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11tjccgc.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, взаємодія, довіра населення, взаимодействие, доверие населения, public trust, interaction

Бібліографічний опис