Організаційно-штатна структура Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 204-206.

Анотація

Розглянуто організаційно-штатну структуру Національної поліції України. Вказано на наявні вертикальні та горизонтальні відносини між окремими підрозділами Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності.
The organizational and staffing structure of the National Police of Ukraine is considered. The existing vertical and horizontal relations between individual units of the National Police of Ukraine as a subject of preventive activity are indicated.
Рассмотрена организационно-штатная структура Национальной полиции Украины. Указано на существующие вертикальные и горизонтальные отношения между отдельными подразделениями Национальной полиции Украины как субъекта осуществления превентивной деятельности.

Опис

Прокопенко, О. Ю. Організаційно-штатна структура Національної поліції України як суб’єкта здійснення превентивної діяльності / Олексій Юрійович Прокопенко, Дмитро Олексійович Булатін // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 204-206.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, превентивна діяльність поліції, organizational and staffing structure of police, организационно-штатная структура полиции, preventive police activity, превентивная деятельность полиции, організаційно-штатна структура поліції

Бібліографічний опис