Розвиток законодавства України про адміністративно-правове забезпечення діяльності органів поліції в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 122-127

Анотація

Визначено, що національний поліцейський персонал України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки керується міжнародними актами, що визначають статус місії та її персоналу, актами керівництва місії, загально визначеними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами та угодами про статус миротворчих сил.
It was determined that the national police personnel of Ukraine in international operations to maintain peace and security are governed by international acts that determine the status of the mission and its personnel, acts of mission leadership, generally defined principles and norms of international law, international treaties and agreements on the status of peacekeeping forces.
Установлено, что национальный полицейский персонал Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности руководствуется международными актами, определяющими статус миссии и ее персонала, актами руководства миссии, обще определенными принципами и нормами международного права, международными договорами и соглашениями о статусе миротворческих сил.

Опис

Пузанова, Т. А. Розвиток законодавства України про адміністративно-правове забезпечення діяльності органів поліції в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки / Тетяна Анатоліївна Пузанова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 122-127.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правове забезпечення, administrative and legal support, административно-правовое обеспечение, правоохоронні органи, law enforcement agencies, правоохранительные органы, миротворчі операції, peacekeeping operations, миротворческие операции, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис