Динаміка вирішення юридичних конфліктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 54-56

Анотація

Проаналізовано сутність та зміст правозастосовних і консенсуальных форм вирішення юридичних конфліктів. Зазначено, що вони повинні взаємно доповнювати один одного. При цьому «останнє слово», у будь-якому разі залишається за правозастосовною діяльністю. The essence and content of law enforcement and consensual forms of resolving legal conflicts are analyzed. It is stated that they should complement each other. In this case, the "last word", in any case, remains for law enforcement activities. Проанализированы сущность и содержание правоприменительных и консенсуальных форм решения юридических конфликтов. Указано, что они должны взаимно дополнять друг друга. При этом «последнее слово», в любом случае остается за правоприменительной деятельностью.

Опис

Брусакова, О. В. Динаміка вирішення юридичних конфліктів / Оксана Валеріївна Брусакова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 54-56.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, правовий конфлікт, правовой конфликт, legal conflict, юридичний конфлікт, юридический конфликт, форми вирішення конфліктів, формы разрешения конфликтов, forms of conflict resolution

Бібліографічний опис