Методи адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2. - С. 39-45

Анотація

Розглянуто проблему реалізації методів адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми. Автором запропоновано власне визначення адміністративного примусу, який застосовується в діяльності міліції щодо реалізації норм виборчого законодавства та акцентовано увагу на її законодавчому закріпленні.
The problem of realization methods of police administrative activity concerning the execution of the legislation about elections and referendums are examined. The author’s own notion of administrative compulsion, which is used in police administrative activity concerning the execution of the election legislation, is offered; special attention is paid to its legislative allocation.
Рассмотрена проблема реализации методов административной деятельности милиции по исполнению законодательства о выборах и референдумах. Автором предложено собственное определение административного принуждения, которое используется в административной деятельности милиции по исполнению норм избирательного законодательства, и акцентировано внимание на её законодательном закреплении.

Опис

Качинська, М. О. Методи адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми / М. О. Качинська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2. - С. 39-45.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, міліція, милиция, militia, адміністративна діяльність, административная деятельность, administrative activities, реалізація законодавства про вибори та референдуми, вибори, референдуми, referendums, выборы, референдумы

Бібліографічний опис