Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.96 - 99.

Анотація

Визначено особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб’єктів адміністративно-правових відносин. Сформульовано поняття адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України, а також запропоновано перелік критеріїв класифікації таких правовідносин. Определены особенности высших учебных заведений МВД Украины как субъектов административноправовых отношений. Сформулировано понятие административно-правовых отношений, которые возникают во время деятельности высших учебных заведений МВД Украины, а также предложен перечень критериев классификации таких правоотношений. Peculiarities of higher educational establishments within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as subjects of administrative and legal relations are defined. Definition of administrative and legal relations which appear during the activity of higher educational establishments within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is formulated; the list of criteria for classification of such relations is offered.

Опис

Мандрик, С. І. Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України./ С.І. Мандрик// Право і безпека. - 2009. - № 5 (32). - С. 96-99.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, адміністративно-правові відносини, административно-правовые отношения, administrative and legal relations, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, ВНЗ МВС України, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, ВУЗ МВД Украины, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, правовідносини, правоотношения, legal relations

Бібліографічний опис