Способи анонімності в інтернеті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 17-18.

Анотація

Працівники поліції, як ніхто інший повинні знати про ймовірні способи анонімності в інтернеті, щоб мати можливість протидіяти протиправним діям. Розглянуто різні способи анонімності в інтернеті. Работники полиции, как никто другой, должны знать о вероятных способах анонимности в интернете, чтобы иметь возможность противодействовать противоправным действиям. Рассмотрены разные способы анонимности в интернете. Police officers, more than anyone else, need to be aware of the possible means of anonymity on the Internet in order to be able to counter illegal activities. Different ways of anonymity on the Internet are considered.

Опис

Білашенко Д. В. Способи анонімності в інтернеті / Д. В. Білашенко, Ю. М. Онищенко // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 17-18.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, користування Інтернетом, пользование Интернетом, Internet use, анонімність, анонимность, anonymity, способи анонімності в інтернеті, способы анонимности в интернете, methods of anonymity on the Internet, VPN, proxy, Tor, програмне забезпечення, программное обеспечение, software, віртуальна машина, виртуальная машина, virtual machine, повна анонімність, полная анонимность, complete anonymity

Бібліографічний опис