Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 30-36.

Анотація

Аналізуються місце та особливості діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері євроінтеграції. Обгрунтовується пропозиція щодо доцільності створення Міністерства з питань європейської інтеграції України як центрального органу виконавчої влади, відповідального виключно за забезпечення реалізації євроінтеграційних планів держави. Анализируются место и особенности деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере евроинтеграции. Обосновывается предложение о целесообразности создания Министерства по вопросам европейской интеграции Украины как центрального органа исполнительной власти, ответственного исключительно за обеспечение реализации евроинтеграционных планов государства.
The place and peculiarities of central bodies of executive power activity in the sphere of eurointegration are analyzed in the article. The proposition about organizing of Ministry of European integration of Ukraine as the central body of executive power who is responsible only for ensuring realization of state eurointegration plans is motivated.
The place and peculiarities of central bodies of executive power activity in the sphere of eurointegration are analyzed in the article. The proposition about organizing of Ministry of European integration of Ukraine as the central body of executive power who is responsible only for ensuring realization of state eurointegration plans is motivated.

Опис

Пономаренко, Є. В. Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні / Є. В. Пономаренко // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 30-36.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Україна. Ukraine. Украина, центральні органи виконавчої влади, центральные органы исполнительной власти, central authorities, європейська інтеграція, европейская интеграция, European integration

Бібліографічний опис