Інформаційне забезпечення публічної безпеки в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 6, т .2. - С.125-128

Анотація

Розглянуто теоретико-методологічні визначення інформаційного забезпечення публічної безпеки в Україні. Встановлено, відсутність нормативно-правової бузи з питань інформаційного забезпечення створюють уразливе середовище не тільки для забезпечення публічної безпеки, а й для всієї національної безпеки держави. Досліджено, що інформаційне забезпечення публічної безпеки в Україні – це процес збору, обробки, надання та опрацювання інформації, яка має значення для забезпечення публічної безпеки та підтримання національної безпеки в цілому.
It is considered teoretiko-methodological determination of the informative providing of public safety in Ukraine. It is set, absence normatively legal buzi on questions the informative providing create a vulnerable environment not only for providing of public safety but also for all national safety of the state. Investigational, that the informative providing of public safety in Ukraine is a process of collection, treatment, grant and working of information which matters for providing of public safety and maintenance of national safety on the whole.
Рассмотрено теоретико-методологическое определение информационного обеспечения публичной безопасности в Украине. Установлено, что отсутствие нормативно правовой бузы по вопросам информационного обеспечения создают уязвимую среду не только для обеспечения публичной безопасности, но и для всей национальной безопасности государства. Исследовано, что информационное обеспечение публичной безопасности в Украине – это процесс сбора, обработки, предоставления и проработки информации, которая имеет значение для обеспечения публичной безопасности и поддержания национальной безопасности в целом.

Опис

Панова О.О. Інформаційне забезпечення публічної безпеки в Україні / О.О. Панова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Вип. 6, т .2. - С.125-128.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформація, забезпечення публічної безпеки, національна безпека, публічна безпека, protection of public safety, обеспечение публичной безопасности, публичная безопасность, национальная безопасность, public safety, national security, інформаційне забезпечення, информационное обеспечение, information support

Бібліографічний опис