Особливості проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних при вчиненні організованими групами викрадень на залізничному транспорті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 149-155

Анотація

Розглянуто проблему наукового забезпечення організації та проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних при вчиненні викрадень на залізничному транспорті організованими групами. Наведено науково обґрунтовані рекомендації щодо організації та здійснення зазначеної групи тактичних операцій у типових слідчих ситуаціях. Запропоновано зміни до чинного кримінально-процесуального законодавства України, спрямовані на законодавче урегулювання процедури проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних.
The problem of the scientific providing of organization and realization of tactical operations on detention of suspects at committing cargo larcenies suspected on railway transport by organized groups is reviewed. Scientifically grounded recommendations on the organization and realization of given group of tactical operations in typical inquisitional situations are formulated. The changes in the current criminal procedure legislation of Ukraine, directing on legislative regulation of the procedure of realization of tactical operations on detention of suspects, are offered.
Рассмотрена проблема научного обеспечения организации и проведения тактических операций с задержание подозреваемых при совершении хищений на железнодорожном транспорте организованными группами. Приведены научно обоснованные рекомендации по организации и осуществлению указанной группы тактических операций в типичных следственных ситуациях. Предложены изменения к действующему уголовно-процессуальному законодательству Украины, направленные на законодательное урегулирование процедуры проведения тактических операций по задержанию подозреваемых.

Опис

Ключові слова

тактичні операції, tactical operations, тактические операции, затримання підозрюваних, detention of suspects, задержание подозреваемых, типові слідчі ситуації, typical investigative situations, типичные следственные ситуации, викрадення вантажів на залізничному транспорті, theft of goods on railway transport, хищение груза на железнодорожном транспорте

Бібліографічний опис

Дундич, Л. В. Особливості проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних при вчиненні організованими групами викрадень на залізничному транспорті / Л. В. Дундич // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 149-155.