Сучасні проблеми правового регулювання звільнення із служби в поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) . – Харків, 2019. – С. 229-230

Анотація

Зазначено, що звільнення із служби в поліції як вид стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу. До нього вдаються у випадку, якщо інші заходи дисциплінарного впливу вичерпані та не дали позитивного ефекту.
It is noted that dismissal from police service as a form of punishment is an extreme measure of disciplinary influence. It is resorted to in the event that other measures of disciplinary influence have been exhausted and have not given a positive effect.
Отмечено, что увольнение со службы в полиции как вид взыскания является крайней мерой дисциплинарного воздействия. К нему прибегают, если другие меры дисциплинарного воздействия исчерпаны и не дали положительного эффекта.

Опис

Коваленко, К. В. Сучасні проблеми правового регулювання звільнення із служби в поліції / К. В. Коваленко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 229-230.

Ключові слова

поліція, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, звільнення із служби в поліції, увольнение со службы в полиции, dismissal from police service, стягнення, penalty, взыскание, заходи дисциплінарного впливу, меры дисциплинарного воздействия, measures of disciplinary influence, дисциплінарний вплив, disciplinary influence, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис