25 років підготовки слідчих в університеті: історія становлення та розвитку факультету № 1 (1994–2019 рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 321-323.
Abstract
Автором розглянута 25-річна історія підготовки слідчих в університеті. Зазначено, що відповідно до відомчих нормативних актів факультет № 1 університету був та залишається базовим з підготовки слідчих серед закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України зі специфічними умовами навчання.
The author reviewed the 25-year history of training investigators at the university. It was noted that, in accordance with departmental regulations, faculty No. 1 of the university was and remains the base for the training of investigators among higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with specific learning conditions.
Автором рассмотрена 25-летняя история подготовки следователей в университете. Отмечено, что в соответствии с ведомственными нормативными актами факультет № 1 университета был и остается базовым по подготовке следователей среди учреждений высшего образования Министерства внутренних дел Украины со специфическими условиями обучения.
Description
Музичук, О. М. 25 років підготовки слідчих в університеті: історія становлення та розвитку факультету № 1 (1994–2019 рр.)/ О. М. Музичук // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 321-323.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения, institutions of higher education with specific learning conditions, підготовка слідчих, подготовка следователей, training of investigators, факультет № 1 ХНУВС, факультет №1 ХНУВД, історія факультету № 1, история факультета №1, history of faculty №1
Citation