До питання про комерціалізацію людських ембріонів (міжнародно-правовий досвід)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) . – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 208-211.

Анотація

Статтю присвячено правилам використання людських ембріонів в наукових цілях. Проаналізовано акти Європейського Союзу, які вказують, що використання людських ембріонів в промислових або комерційних цілях не відповідає мінімальним вимогам дотримання норм громадського порядку або моралі. The article is devoted to the rules of using human embryos for scientific purposes. The acts of the European Union, which indicate that the use of human embryos for industrial or commercial purposes does not meet the minimum requirements of public order or morality. Статья посвящена правилам использования человеческих эмбрионов в научных целях. Проанализированы акты Европейского Союза, указывающие, что использование человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях не отвечает минимальным требованиям соблюдения норм общественного порядка или нравственности.

Опис

Іванчук, П. В. До питання про комерціалізацію людських ембріонів (міжнародно-правовий досвід) / Поліна Володимирівна Іванчук, Наталія Віталіївна Шишка // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 208-211.

Ключові слова

Міжнародне право.International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, людський ембріон, human embryo, человеческий эмбрион, Європейський Союз, European Union, Европейский Союз

Бібліографічний опис