Деякі питання забезпечення кібербезпеки, реалізовані в мобільній операційній системі Android 11

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 110-113.

Анотація

Розглянуті питання забезпечення кібербезпеки, які реалізовані в мобільній операційній системі Android 11. В останні роки розробниками були представлені досить ефективні поліпшення безпеки системи, наприклад, вбудований антивірус Google Play Захист. Тому резонно постає питання: чи потрібно встановлювати сторонній антивірус? Шкідливе програмне забезпечення – це найсерйозніша загроза для безпеки Android, тому слід завжди перевіряти легітимність додатки до його завантаження. Рассмотрены вопросы обеспечения кибербезопасности, реализованные в мобильной операционной системе Android 11. В последние годы разработчиками были представлены достаточно эффективные улучшения безопасности системы, например, встроенный антивирус Google Play Защита. Поэтому резонно возникает вопрос: нужно ли устанавливать посторонний антивирус? Вредоносное программное обеспечение – это самая серьезная угроза безопасности Android, поэтому следует всегда проверять легитимность приложения к его загрузке. The cybersecurity issues implemented in the Android 11 mobile operating system are considered. In recent years, developers have presented quite effective system security improvements, for example, the built-in Google Play Protection antivirus. Therefore, the question reasonably arises: is it necessary to install a third-party antivirus? Malware is the biggest threat to Android security, so you should always check the legitimacy of an app before downloading it.

Опис

Світличний В. А. Деякі питання забезпечення кібербезпеки, реалізовані в мобільній операційній системі Android 11 / В. А. Світличний // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 110-113.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кібербезпека, кибербезопасность, cybersecurity, мобільна операційна система Android, мобильная операционная система Android, Android mobile operating system, Android 11, безпека системи, безопасность системы, system security, вбудований антивірус, встроенный антивирус, built-in antivirus, Google Play Захист, Google Play Защита, Google Play Protection, шкідливі додатки, вредоносные приложения, шкідливе програмне забезпечення, вредоносное программное обеспечение, malware

Бібліографічний опис