Щодо можливості добровільного або примусового лікування правопорушників та діяльності правоохоронних органів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Чернігів, 18 трав. 2023 р. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 163-164

Анотація

Проаналізовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» в частині переходу від карального, кримінально-правового спрямування антинаркотичних заходів до лікувально-профілактичних як найбільш плідних у контексті подолання наркоманії. Акцентовано увагу на проблемних питаннях в діяльності підрозділів Національної поліції у цій сфері.
The project of the Law of Ukraine "On Amending the Criminal Code of Ukraine and the Code of Ukraine on Administrative offenses regarding the improvement of responsibility for illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation or forwarding of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues without the purpose of sale"; in terms of the transition from punitive, criminal-law direction of anti-narcotics measures to therapeutic and preventive measures as the most fruitful in the context overcoming drug addiction. Attention is focused on problematic issues in the activities of the National Police units in this area.
Проанализирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно совершенствования ответственности за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» в части перехода от наказуемого, уголовно-правового направления антинаркотических мер к лечебно-профилактическим как наиболее плодотворным в контексте преодоления наркомании. Акцентировано внимание на проблемных вопросах в деятельности подразделений Национальной полиции в этой сфере.

Опис

Ключові слова

Україна, Національна поліція України, правоохоронні органи, добровільне лікування, примусове лікування, наркотичні засоби, Ukraine, voluntary treatment, forced treatment, law enforcement agencies, drugs, Украина, правоохранительные органы, наркотики, принудительное лечение

Бібліографічний опис

Галкіна, О. М. Щодо можливості добровільного або примусового лікування правопорушників та діяльності правоохоронних органів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / О. М. Галкіна // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, м. Чернігів, 18 трав. 2023 р. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 163-164.