Аналіз актуальних заходів забезпечення фінансової безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 21-22

Анотація

Проаналізовано фінансову безпеку держави, яка є досить багатоплановим поняттям в економічному контексті та надзвичайно актуальним в політичному, бо вона є результатом практичних заходів з боку законодавчої та виконавчої влади в сфері фінансів.
The financial security of the state is analyzed, which is a very multifaceted concept in the economic context and extremely relevant in the political, because it is the result of practical measures by the legislature and the executive in the field. finance.
Проанализирована финансовая безопасность государства, которая является достаточно многоплановым понятием в экономическом контексте и чрезвычайно актуальным в политическом, потому что она является результатом практических мероприятий со стороны законодательной и исполнительной власти в сфере финансов.

Опис

Швець, Д. В. Аналіз актуальних заходів забезпечення фінансової безпеки держави / Дмитро Володимирович Швець // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 21-22.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансова безпека держави, финансовая безопасность государства, financial security of the state, заходи забезпечення безпеки, меры обеспечения безопасности, security measures

Бібліографічний опис