Бінарні заняття як інноваційна форма організації навчання майбутніх офіцерів поліції

dc.contributor.authorТюріна, В. О.
dc.contributor.authorTyurina, V. O.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977
dc.date.accessioned2023-01-15T19:44:45Z
dc.date.available2023-01-15T19:44:45Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionТюріна, В. О. Бінарні заняття як інноваційна форма організації навчання майбутніх офіцерів поліції / Тюріна Валентина Олександрівна // Modern trends in development science and practice : materials of the VII International Science Conference ( Varna, November 02 – 05, 2021). - Varna, 2021. - P. 474-477.uk_UA
dc.description.abstractЗазначено, що головним завданням сучасного закладу вищої освіти МВС України є забезпечення високого рівня сучасного освітнього процесу, спрямованого на підготовку професіоналів, зокрема для поліції. Означені завдання можуть бути успішно виконані за умов здійснення раціонального підходу до вибору і реалізації форм і методів навчання (традиційних та інноваційних). До інноваційних форм організації навчання можна віднести, зокрема проведення бінарних занять. Наголошено, що бінарне заняття – це навчальне заняття, яке об’єднує зміст двох навчальних дисциплін або професійних модулів, це форма інтеграції міждисциплінарних зв’язків. Такі заняття дозволяють інтегрувати знання з різних галузей для вирішення однієї проблеми, дають можливість застосувати одержані знання на практиці.uk_UA
dc.description.abstractIt is noted that the main task of a modern institution of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is to ensure a high level of modern educational process aimed at training professionals, in particular for the police. The specified tasks can be successfully completed under the conditions of implementation of a rational approach to the selection and implementation of forms and methods of education (traditional and innovative). Innovative forms of training organization include, in particular, binary classes. It is emphasized that a binary course is an educational course that combines the content of two academic disciplines or professional modules, it is a form of integration of interdisciplinary connections. Such classes allow you to integrate knowledge from different fields to solve a single problem, and give you the opportunity to apply the acquired knowledge in practice.uk_UA
dc.description.abstractОтмечено, что главной задачей современного высшего образования МВД Украины является обеспечение высокого уровня современного образовательного процесса, направленного на подготовку профессионалов, в частности для полиции. Указанные задачи могут быть успешно выполнены при осуществлении рационального подхода к выбору и реализации форм и методов обучения (традиционных и инновационных). К инновационным формам организации обучения можно отнести, в частности, проведение бинарных занятий. Отмечено, что бинарное занятие – это учебное занятие, объединяющее содержание двух учебных дисциплин или профессиональных модулей, это форма интеграции междисциплинарных связей. Такие занятия позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы, дают возможность применить полученные знания на практике.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15469
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherModern trends in development science and practice : materials of the VII International Science Conference ( Varna, November 02 – 05, 2021). - Varna, 2021. - P. 474-477uk_UA
dc.subjectОсвіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогикаuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectвищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ Україниuk_UA
dc.subjecthigher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraineuk_UA
dc.subjectвысшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украиныuk_UA
dc.subjectмайбутні офіцери поліціїuk_UA
dc.subjectfuture police officersuk_UA
dc.subjectбудущие офицеры полицииuk_UA
dc.subjectінноваційні форми організації навчанняuk_UA
dc.subjectinnovative forms of training organizationuk_UA
dc.subjectинновационные формы организации обученияuk_UA
dc.subjectбінарні заняттяuk_UA
dc.subjectbinary classesuk_UA
dc.subjectбинарные занятияuk_UA
dc.titleБінарні заняття як інноваційна форма організації навчання майбутніх офіцерів поліціїuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Binarni zaniattia_Tiurina_2021.pdf
Розмір:
69.51 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: