Розповсюдження зброї як фонове явище організованої злочинності: запобігання та протидія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 116

Анотація

У тезах доповіді наголошено на необхідності приділенню особливої уваги з боку держави і правоохоронних органів на організацію роботи по розкриттю та розслідуванню нелегальних поставок зброї.
The theses of the report emphasize the need to pay special attention to the organization of work on the disclosure and investigation of illegal arms transfers by the state and law enforcement agencies.
В тезисах доклада отмечена необходимость уделения особого внимания со стороны государства и правоохранительных органов на организацию работы по раскрытию и расследованию нелегальных поставок оружия.

Опис

Шевелев, К. Є. Розповсюдження зброї як фонове явище організованої злочинності: запобігання та протидія / Костянтин Євгенович Шевелев, Олена Леонідівна Муренко // Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 116.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зброя, незаконний обіг зброї, оружие, weapons, illegal traffic

Бібліографічний опис