До питання діяльності первинної профспілкової організації працівників Харківського національного університету внутрішніх справ на сучасному етапі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 59-62
Abstract
Розглянуто діяльність первинної профспілкової організації працівників Харківського національного університету внутрішніх справ, намічено шляхи покращення її роботи із забезпечення та захисту прав її членів.
The activity of the primary trade union organization of the Kharkiv National University of Internal Affairs is considered, the ways of improving its work on ensuring and protecting the rights of its members are outlined.
Рассмотрена деятельность первичной профсоюзной организации работников Харьковского национального университета внутренних дел, намечены пути улучшения ее работы по обеспечению и защите прав ее членов.
Description
Московець, В. І. До питання діяльності первинної профспілкової організації працівників Харківського національного університету внутрішніх справ на сучасному етапі / Московець В. І. // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 59-62.
Keywords
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, профспілки, профсоюзы, trade unions, захист трудових прав, защита трудовых прав, protection of labor rights
Citation