Стан і господарсько - правові проблеми тінізації ринку землі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 26 - 30

Анотація

Подана загальна характеристика тінізації ринку землі, його господарсько-правових проблем, запропоновані основні шляхи організаційно-правового забезпечення формування та регулювання цивілізованого ринку землі. Представлена общая характеристика тенизации рынка земли, его хозяйственно-правовых проблем, предложены основные пути организационно-правового обеспечения формирования и регулирования цивилизонного рынка земли. Herein is represented the general characteristic of land market shadowing, its economiсо-legal problems and are suggested the main ways of the ciwilized land market formation and regulation.

Опис

Пушкаренко, П. І. Стан і господарсько - правові проблеми тінізації ринку землі / П. І. Пушкаренко // Право і безпека.- 2008.- №1, - т. 7, С. 26 - 30

Ключові слова

ринок землі, рынок земли, тінізація ринку землі, тенизация рынка земли, тінізація економіки, тенизация экономики, купівля - продаж землі, купля - продажа земли, порушення земельного законодавства, нарушение земельного законодательства, земельна реформа, земельная реформа, земельні відносини, земельные отношения

Бібліографічний опис