Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 107-112.

Анотація

Висвітлено проблемні питання здійснення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю, досліджено міжнародно-правові та організаційні форми даної співпраці.
The problem questions of realization of the international cooperation in combating cybercriminality, international legal and organizational forms of the given cooperation are researched.
Освещены проблемные вопросы осуществления международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, исследованы международно-правовые и организационные формы данного сотрудничества.

Опис

Войціховський, А. В. Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю / А. В. Войціховський // Право і Безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 107-112.
Войціховський А. В. "Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю." Право і Безпека 4 (2011): 107-112.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, international cooperation, кіберзлочинність, cybercrime, киберпреступность, combating cybercrime, боротьба з кіберзлочинністю, борьба с киберпреступностью, комп’ютерні злочини, computer criminality, компьютерные преступления

Бібліографічний опис