Євроосучаснення цивільного законодавства України у світлі європейських стандартів якості закону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Приватноправові принципи регулювання суспільних відносин: досвід ЄС та України: зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. «круглого столу» (в рамках ХІV Всеукр. фестивалю науки), м. Київ, 15 трав. 2020 р. - Київ, 2020. - С. 112-132

Анотація

Зазначено, що в умовах оновлення цивільне законодавство України на тлі євроінтеграційних процесів та інтенсифікації міжнародної правової співпраці норми цивільного права потребують приведення їх до вимог правової визначеності.
It is noted that in the conditions of updating the civil legislation of Ukraine against the background of European integration processes and the intensification of international legal cooperation, the norms of civil law need to be brought to the requirements of legal certainty.
Указано, что в условиях обновления гражданское законодательство Украины на фоне евроинтеграционных процессов и интенсификации международного правового сотрудничества нормы гражданского права требуют приведения их к требованиям правовой определенности.

Опис

Шишка, О. Р. Євроосучаснення цивільного законодавства України у світлі європейських стандартів якості закону / Шишка Олександр Романович // Приватноправові принципи регулювання суспільних відносин: досвід ЄС та України: зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. «круглого столу» (в рамках ХІV Всеукр. фестивалю науки), м. Київ, 15 трав. 2020 р. / НАПН України, Наук.-досл. ін-т приват. права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2020. - С. 112-132.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільне законодавство, європейські стандарти, civil legislation, european standards, гражданское законодательство, европейские стандарты

Бібліографічний опис