Сутність і особливості дисциплінарної відповідальності поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 46 - 49

Анотація

В статті розкривається сутність і особливості дисциплінарної відповідальності поліцейських. Дисциплінарна відповідальність - це один з видів праце-правової відповідальності й одна з правових форм впливу, що виражаються в застосуванні роботодавцем, який наділений дисциплінарною владою, дисциплінарних санкцій до працівника, який вчинив дисциплінарний проступок. В статье раскрывается сущность и особенности дисциплинарной ответственности полицейских. Дисциплинарная ответственность - это один из видов трудоправовой ответственности и одна из правовых форм воздействия, выражаемых в применении работодателем, наделенным дисциплинарной властью, дисциплинарных санкций к работнику, совершившему дисциплинарный проступок. The article reveals the essence and features of disciplinary responsibility of police officers. Disciplinary liability is one of the types of labor liability and one of the legal forms of influence expressed in the application of disciplinary sanctions by an employer with disciplinary authority against an employee who has committed a disciplinary offense.

Опис

Могілевський Л. В. Сутність і особливості дисциплінарної відповідальності поліцейських / Л. В. Могілевський // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 46 - 49.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, поліцейські, дисциплінарна відповідальність, police, полицейские, disciplinary liability, дисциплинарная ответственность

Бібліографічний опис