Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 281-287

Анотація

Здійснено правовий аналіз обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Встановлено особливості обмеження цивільного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
This article is the legal analysis of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors in Ukraine. The purpose of the study is to establish features limit civilian traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.
Осуществлен правовой анализ оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине. Установлены особенности ограничения гражданского оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Опис

Куций, О. В. Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні / О. В. Куций // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 281-287.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільний обіг, гражданский оборот, civilian traffic, обіг наркотичних засобів, оборот наркотических средств, наркотики, drugs, правовий аналіз, правовой анализ, legal analysis

Бібліографічний опис