Опублікування наукових статей у галузі права у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science: роль вищих навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 серп. 2016 р.) / МВС України, Держ. наук.-дослід. ін-т. – Київ, 2016. – С. 8-11

Анотація

В тезах доповіді розглянуто сучасну роль вищих навчальних закладів України в опублікуванні наукових статей у галузі права у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
The modern role of higher educational institutions in publishing scientific articles in the field of law in law journals included to scientometric databases Scopus and Web of Science is analyzed in the abstracts.
В тезисах доклада рассмотрена современная роль высших учебных заведений Украины в опубликовании научных статей в области права в изданиях, включенных в наукометрические базы Scopus и Web of Science.

Опис

Білоус, П. О. Опублікування наукових статей у галузі права у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science: роль вищих навчальних закладів / П.О. Білоус // Актуальні питання організації та розвитку наукової, науково-технічної й науково-педагогічної діяльності в Україні : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 серп. 2016 р.) / МВС України, Держ. наук.-дослід. ін-т. – Київ, 2016. – С. 8-11.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Scopus, Web of Science, опублікування наукових статей, опубликование научных статей, научные статьи, наукові статті, scientific publications, юридичні науки, law sciences, наукометричні бази даних, наукометрические базы данных

Бібліографічний опис