Щодо аналізу європейської моделі взаємодії правоохоронних органів і населення щодо захисту прав людини в сфері охорони навколишнього природного середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 трав. 2021 р.). – Кривий Ріг, 2021. – С. 220-224

Анотація

Наголошено на впровадженні провідного досвіду природоохоронної діяльності поліції європейських країн в діяльність правоохоронних органів України, використанні успішних міжнародних практик, інноваційних інструментів і сприянні реалізації спільних проектів поліцейської діяльності. Зазначено необхідність соціального підходу до механізму взаємодії поліції з громадськістю та вироблення комплексу спільних дій у сфері природоохорони.
Emphasis is placed on the introduction of the leading experience of nature protection activities of the police of European countries in the activities of law enforcement agencies of Ukraine, the use of successful international, innovative practices tools and facilitating the implementation of joint projects of police activity. The need for a social approach to the mechanism of police interaction with by the public and development of a set of joint actions in the field of nature protection.
Отмечено внедрение ведущего опыта природоохранной деятельности полиции европейских стран в деятельность правоохранительных органов Украины, использовании успешных международных практик, инновационных инструментов и содействие реализации совместных проектов полицейской деятельности. Указана необходимость социального подхода к механизму взаимодействия полиции с общественностью и выработки комплекса совместных действий в сфере природоохраны.

Опис

Казанчук, І. Д. Щодо аналізу європейської моделі взаємодії правоохоронних органів і населення щодо захисту прав людини в сфері охорони навколишнього природного середовища / Казанчук І. Д. // Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 трав. 2021 р.) / МВС України, Донец. юрид. ін-т, Криворіз. навч.-наук. ін-т. – Кривий Ріг, 2021. – С. 220-224.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, охорона навколишнього природного середовища, environmental protection, охрана окружающей природной среды, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, європейська модель, захист прав людини, protection of human rights, защита прав человека, взаємодія поліції з населенням, interaction of the police with the population, взаимодействие полиции с населением, природоохоронна діяльність, environmental protection activity, природоохранная деятельность

Бібліографічний опис