Щодо окремих змін у кримінальному процесуальному законодавстві в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 трав. 2023 р.). – Одеса, 2023. – С. 253-256

Анотація

Здійснено аналіз внесених змін та доповнень до окремих положень Кримінального процесуального Кодексу України, що здійснені в умовах воєнного стану.
An analysis of the changes and additions to certain provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which were made under martial law, was carried out.
Осуществлен анализ внесенных изменений и дополнений в отдельные положения Уголовного процессуального Кодекса Украины, которые осуществлены в условиях военного положения.

Опис

Ключові слова

Україна, умови воєнного стану, кримінальне процесуальне законодавств, Ukraine, martial law conditions, criminal procedural legislation, Украина, условия военного положения, уголовное процессуальное законодательство

Бібліографічний опис

Холодняк, Р. С. Щодо окремих змін у кримінальному процесуальному законодавстві в умовах воєнного стану / Холодняк Р. С. // Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2023. – С. 253-256.