Європейський досвід реформування правоохоронних органів (на прикладі Естонії)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 310-312

Анотація

Проаналізовано європейський досвід реформування правоохоронних органів (на прикладі Естонії).
The European experience of law enforcement reform is analyzed (on the example of Estonia).
Проанализирован европейский опыт реформирования правоохранительных органов (на примере Эстонии).

Опис

Чумак, В. В. Європейський досвід реформування правоохоронних органів (на прикладі Естонії) / Володимир Валентинович Чумак // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 310-312.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Естонія, Эстония, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, Estonia, реформування, реформирование, reforming

Бібліографічний опис