Відповідальність за порушення земельного законодавства: адміністративно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 4. - С. 169-171

Анотація

Визначено шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні. Надано авторське бачення вдосконалення відповідальності за порушення земельного законодавства.
Ways to improve the administrative and legal regulation of land relations in Ukraine have been determined. The author's vision of improving responsibility for violations of land legislation is provided.
Определены пути усовершенствования административно-правового регулирования земельных отношений в Украине. Дано авторское видение совершенствования ответственности за нарушение земельного законодательства.

Опис

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання, administrative and legal regulation, административно-правовое регулирование, земельні відносини, land relations, земельные отношения, відповідальність, responsibility, ответственность, порушення земельного законодавства, violation of land legislation, нарушение земельного законодательства

Бібліографічний опис

Череучук, А. А. Відповідальність за порушення земельного законодавства: адміністративно-правовий аспект / Череучук А. А. // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 4. - С. 169-171.