Зміст та основні напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 46, т. 2. - С. 50-54
Abstract
Досліджено зміст та основні напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. На основі аналізу наукових та нормативних джерел визначено поняття та ознаки інформації та інформаційного забезпечення. Проаналізовано правові засади інформаційного забезпечення правоохоронних органів та визначено його основні напрями у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності.
In the article the content and main directions of information support of law enforcement bodies’ administrative and jurisdictional activity were researched. On the basis of analysis of scientific and normative sources, the concepts and features of information and information provision were defined. The legal principles of information provision of law enforcement bodies were analyzed. Its main directions in the field of administrative and jurisdictional activity were defined.
Исследовано содержание и основные направления информационного обеспечения административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов. На основе анализа научных и нормативных источников определены понятие и признаки информации и информационного обеспечения. Проанализированы правовые основы информационного обеспечения правоохранительных органов, определены его основные направления в сфере административно-юрисдикционной деятельности.
Description
Keywords
правоохоронні органи, адміністративно-юрисдикційна діяльність, інформація, інформаційне забезпечення, law enforcement agencies, administrative and jurisdictional activity, information, information support, правоохранительные органы, административно-юрисдикционная деятельность, информатизация, информационное обеспечение
Citation
Шоптенко, С. С. Зміст та основні напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів / Шоптенко С. С. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 46, т. 2. - С. 50-54.